Política de Privacitat

 

LA INDUSTRIAL ALGODONERA, S.A., com a responsable d’aquest Lloc Web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent.

En el cas que les dades que ha de facilitar l’usuari siguin necessàries perquè l’equip de LA INDUSTRIAL ALGODONERA, S.A. pugui I) respondre les consultes, proporcionar informacions requerides per l’usuari; II) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari; III) proporcionar accés a l’usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web; o bé IV) realitzar totes aquelles activitats pròpies de LA INDUSTRIAL ALGODONERA, S.A. aquí ressenyades, LA INDUSTRIAL ALGODONERA, SA informarà d’aquesta obligatorietat a l’usuari, indicant-li quines dades cal complimentar necessàriament. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la L.O.P.D. l’usuari atorga consentiment inequívoc a LA INDUSTRIAL ALGODONERA, S.A. perquè procedeixi al tractament de les dades subministrades en benefici de les finalitats esmentades anteriorment així com per la realització de les següents activitats i/o accions, llevat que indiqui el contrari al contractar o subscriure qualsevol producte i/o servei de LA INDUSTRIAL ALGODONERA, SA o com a resultat d’una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat:

– L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en paper, informant als usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat comercial de LA INDUSTRIAL ALGODONERA, S.A.
– L’enviament de comunicacions comercials per via electrònica, informant als usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de LA INDUSTRIAL ALGODONERA, S.A. iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per a l’usuari.
– La conservació de les dades durant els terminis previstos a les disposicions aplicables.

Sense perjudici del que s’ha esmentat anteriorment, no es considerarà comunicació comercial i/o publicitària tota aquella informació enviada per LA INDUSTRIAL ALGODONERA, S.A. -fins i tot per mitjans electrònics- als usuaris de LA INDUSTRIAL ALGODONERA, S.A. amb la finalitat de dur a terme, executar i/o desenvolupar qualsevol prestació subscrita o contractada per l’usuari -tot i que no hagués estat subscrita per mitjans electrònics- i totes les altres tasques, accions i/o activitats derivades de la relació contractual i/o comercial.

L’entitat responsable de la base de dades, així com les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals els hagin estat comunicades -si s’escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que es pugui, accessos no autoritzats, modificacions il•lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de LA INDUSTRIAL ALGODONERA, S.A., segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest Lloc Web. Igualment, LA INDUSTRIAL ALGODONERA, S.A. es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que està establert en el Reglament de Mesures de (R.D. 1720/2007).

Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició i, si s’escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment a la recepció de comunicacions comercials, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a comercial@laindustrialalgodonera.com o mitjançant una carta a Raval Sant Rafael Nº 21 (CP.43470) de la Selva del Camp, Tarragona, Espanya.