Troba el producte que cerques:

Sostenibilitat

Per LIASA la sostenibilitat és el conjunt de polítiques destinades a fer compatible el creixement econòmic i la preservació de la biodiversitat per evitar la degradació de la biosfera provocada per l’acció humana.

Treballem en un model econòmic de producció i consum sostenible d’economia circular, on els materials, productes i/o serveis són dissenyats per perdurar i tornar a entrar en la cadena de valor industrial un cop ja no es poden fer servir.

Model lineal

Gràfic amb el model lineal

Model circular

Gràfic de el model econòmic de producció i consum sostenible d'economia circular

Què aconsegueix?

  • Reduïr el consum de recursos
  • Augmentar la durabilitat de serveis i productes
  • Reduïr la generació de residuus

Economia circular a LIASA

Matèries primeres (fil)

Per a la producció dels nostres productes utilitzem matèries de diferents origens (fibres sintètiques, naturals i reciclades). Part del fil reciclat que utilitzem prové de la reutilització del propi material depreciat.

A més, la gran majoria dels nostres productes tenen certificacions mediambientals.

Logos de certificacions mediambientals Gràfic de matèries primeres
Foto de el fil reciclat que utilitzem que prové de la reutilització de l'propi material depreciat.
Bobines de fil verd

Producció

Treballem per aconseguir una gestió de residus sostenible, donant una segona vida al material depreciat i buscant simbiosis amb altres empreses que puguin aprofitar aquells residus tèxtils que nosaltres no podem reutilitzar.

Un dels nostres objectius és reduïr el consum energètic, fent el traspàs progressiu cap a les energies renovables.

Gràfic de producció, consum energètic, gestió de residus.

Distribució

Agrupem enviaments per reduïr al màxim l’impacte causat pel transport de mercaderies i treballem amb proveïdors que apostin per la sostenibilitat.

Foto de contenidors de mercaderies
Foto de mòbil amb el gràfic de l'cicle de reciclatge.

Cicle de vida

La majoria dels nostres productes són reciclables, pel que una vegada utilitzat por iniciar un nou cicle de vida.

A la nostra pàgina web podràs trobar especificada la informació ambiental sobre el tipus de matèria utilitzada en cada article.

Pots saber-ne més coses a la nostra pàgina sobre ECOLOGIA.

Ves a Ecologia LIASA

Projectes

Nou producte plàstic fabricat amb residu tèxtil de LIASA

Logotips de col·laboracions

L’objectiu d’aquest projecte és introduïr al mercat productes de plàstic fabricats amb gransa de polipropilé recuperada procedent de residus de la producció tèxtil de LIASA.

L’hem dut a terme juntament NG PLASTICS, membre del Clúster del Packaging. Aquest clúster i l’AEI Tèxtils (del qual forma part LIASA) han col·laborat activament en el desenvolupament del projecte, confinançat per l’Agència de Residus de Catalunya.

Més informació sobre el projecte
Imatge de 100% reciclat
care-nature think-nature

Treballem amb proveïdors certificats

Apostar per proveïdors certificats garanteix el control de les matèries primeres des d'un inici.

oeko

Standard 100 by OEKO-TEX®

La certificació STANDARD 100 by OEKO-*TEX® és l'etiqueta ecològica líder mundial per a productes tèxtils. Amb aquesta certificació, s'assegura al consumidor que els fils i teixits han estat analitzats controlant substàncies nocives per a la salut. Poden ser certificats des de fils, teixits, article confeccionat, accessoris així com escumeges… Tots els nostres fils i cintes compleixen amb la certificació Oeko-*Tex Standard 100.

reach

Reglament REACH

El Reglament REACH, normativa europea que té com a objectiu principal millorar la protecció per a la salut humana i medi ambient enfront del risc que pot comportar la fabricació, comercialització i ús de les substàncies i mescles químiques (en el nostre cas afecta a fils i teixits). Els productes que compleixen aquest Reglament REACH estan lliures de substàncies considerades com altament preocupants: CMR (Cancerígenes, Mutagèniques i Tòxiques per a la Reproducció), PBT (Persistents, Bioacumulables i Tòxiques) i vPvB (molt Persistents i molt Bioacumulables).

47589076

ISO 14001

L'ISO 14001 estableix els requisits que ha de complir un Sistema de Gestió Ambiental per a garantir que l'empresa compleix amb el respecte al medi ambient durant la fabricació del seu producte o prestació del seu servei. En LIASA treballem amb proveïdors de matèria per als nostres acabats que tenen aquesta certificació, per la qual cosa assegurem al consumidor que compleixen aquestes normes de gestió respecte al medi ambient.

fsc

Certificació FSC®

La certificació FSC® per a paper indica que el producte té un rastre de procedència verificable (traçabilitat). La matèria primera prové de plantacions forestals on els arbres natius es replanten com a part del procés.

L'organització FSC® assegura la traçabilitat de la cadena de subministrament perquè, com a usuari final, puguis estar segur que en comprar paper (i altres productes a base de fusta) amb aquestes certificacions, estàs contribuint al benestar del planeta.

NECESSITES MÉS INFORMACIÓ?
assistant
bar

Contacta amb nosaltres

Mensaje enviado correctamente